Benefiet wedstrijd tbv Eschmolen

Op zaterdag 28 september 2019 10.00-14.00 wordt de jaarlijkse goede doelen wedstrijd op de Lage Mors georganiseerd. Dit jaar wordt er gespeeld t.b.v. de herbouw van de Eschmolen.

Met nadruk melden wij hierbij dat deze wedstrijd open staat voor zowel leden als niet-leden!

Deze goede-doelen-wedstrijd wordt voor de 10e keer gehouden en is dit jaar opengesteld voor iedereen. Elk jaar bepalen Han en Rini, in samenwerking  met de wedstrijdcommissie van Golfclub de Lage Mors, een goed doel waar de opbrengst naar toe gaat. Dit jaar hebben zij gekozen voor de herbouw van de in 1959 afgebrande Eschmolen in Delden. Zij rekenen er op dat veel Deldense golfers, die geen lid zijn  van onze golfclub, mee gaan doen waardoor de opbrengst nog hoger wordt.

Het is een 18 holes eclectic stableford wedstrijd. Dat betekent dat je twee keer dezelfde  ronde speelt. Van elk gespeelde hole telt de beste score en die tel je van 9 holes op.

Voor de deelname aan de wedstrijd betaalt men € 10,-- en voor elk behaald stableford  punt € 0.50  voor het goed doel.

Het inschrijfgeld wordt door Han en Rini verdubbeld, de golfclub doet ieder jaar € 500,-- als bijdrage en het Aparthotel €250,-- en verzorgt de hapjes. Zo kan de totale opbrengst een mooi bedrag worden. Een vrije gift wordt natuurlijk gewaardeerd.

Vanwege  het lustrum wordt er na afloop van de wedstrijd iets uitgebreider  “ gehapt”, met dank aan de sponsoren.

De wedstrijd wordt gespeeld op 28 september en begint om 10.00 uur.

Geef u op op via wedstrijdcommissie@golfclubdelagemors.nl onder vermelding van NGF-nummer, mailadres en hcp. Inschrijfgeld is €10,00.

De spelvorm is eclectic. We spelen 18 holes stableford, waarbij na afloop de 9 beste holes worden bepaald. Over de op die holes behaalde aantal punten wordt een bijdrage van 0,50 euro per punt gevraagd voor het goede doel. Het bestuur van de Golfclub levert eveneens een financiële bijdrage. De opbrengst van golfers en bestuur wordt verdubbeld door Han en Rini Weegink. Het Aparthotel zorgt voor koffie en hapjes, dus u komt niets tekort.

Dames en Heren spelen resp. om de  Rini Weegink Cup en de Han Weegink Cup - een herinnering aan de stichters  van Golfbaan de Lage Mors.

Bent u verhinderd mee te spelen, maar wilt u het goede doel steunen, dan kunt u in september een gift deponeren in een collectebus in de hal van het Aparthotel en/of uw bijdrage overmaken op Bankrekeningnummer: NL12 RABO 0113 4640 37 van Golfclub de Lage Mors.

Bij voorbaat dank hiervoor.

De wedstrijdcommissie nodigt alle leden, maar ook gasten, uit voor de wedstrijd die om 09.30 uur start. Een half uur van tevoren verwachten wij u voor nadere informatie over de wedstrijd.