NGF BirdWatch 2019

Regelmatig nemen de vogeltellers uit onze club een steekproef in de (zeer) vroege ochtend.

Op 18 mei wordt landelijk de hele dag vogels geteld op de golfbanen voor een jaarlijks, globaal vergelijkend beeld.
Daarbij roepen we jullie te hulp, om tijdens je golfronde op die dag te kijken welke vogels er zitten, lopen en vliegen, en waar.
Bij Hole1 hangen die dag daarvoor tellijsten, incl. plaatjes voor herkenning.
Pak a.u.b. zo'n lijst mee, vul gaandeweg in, en drop na afloop in de verzameldoos.

Liefst natuurlijk veel lijsten met veel geziene vogels, maar dat hangt ook die dag af van de vogels en van de leden!
Hoewel voor de vogels onze rust en de GEO-verbeteringen van het terrein zeker kunnen bijdragen.

MVG, Anton van Nieuwenhuijzen